Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu

Spotkanie Klubu poświęcone Stefanowi Roweckiemu „Grotowi”

W dniu 14 czerwca 2013 r. o godz. 13.00 na terenie Klubu Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu przy ul. Sienkiewicza 6 odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, zaproszeni goście oraz młodzież z I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Temat spotkania brzmiał: „Stefan Rowecki »Grot«. 70. rocznica aresztowania”. Prelegentem spotkania był dr Tomasz Toborek.
Na wstępie wszystkich zgromadzonych powitała przewodnicząca Klubu Stanisława Ucińska-Piaszczyk, która poprosiła prelegenta o prezentację w/w tematu. Prelegent zgromadzonym przybliżył życiorys S. Roweckiego „Grota”, wskazując na pielęgnowane w domu rodzinnym tradycje niepodległościowe, a następnie ukazał jego drogę życiową – awans zawodowy
i zaangażowanie w działalność organizacji niepodległościowych w czasie I i II wojny światowej. Szczególną uwagę zwrócił na aresztowanie w 1943 r.

sprawozdanie sporządziła
Henryka Bronka

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

SIERADZ

 

Kontakt z Klubem

Anna Piestrzeniewicz – Sekretarz Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
tel. (043)8271639, (043)8224833, fax (043)8223020, e-mail: ania@muzeum-sieradz.com.pl

Adres do korespondencji
Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Sieradzu
Muzeum Okręgowe, 98-200 Sieradz, ul. Dominikańska 2


Opieka nad Klubem

Okręg Łódzki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Prezes: kpt. Zbysław Raczkiewicz
ul. Źródłowa 52
91-735 Łódź
(Klub Garnizonowy)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
Dyrektor: Marek Drużka
ul. E. Orzeszkowej 31/35
91-479 Łódź