Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście

Spotkania Klubu adresowane są przede wszystkim do młodzieży szkolnej (szczebla ponadgimnazjlnego), studentów oraz osób dorosłych, zainteresowanych historią najnowszą Polski (1939-1989). W ramach działalności Klubu organizowane są najczęściej wykłady, niemniej jednak zdarzają się także pokazy filmów, dyskusje, promocje i prezentacje wybranych wydawnictw, wycieczki bądź spotkania ze świadkami historii.

Spotkania Klubu odbywają się najczęściej we wtorki lub środy, w godzinach popołudniowych, nie rzadziej niż raz na 2-3 miesiące w roku szkolnym (w semestrze zimowym odbywają się 2-3, natomiast w letnim 3-4 spotkania). Spotkania trwają zazwyczaj do dwóch godzin (część merytoryczna plus ewentualna dyskusja, pytania od publiczności). Wstęp wolny.

Najczęstszymi miejscami spotkań Klubu są Wydziały (Historyczny bądź Nauk Społecznych) Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, a także Urząd Miasta Sopotu.

 

Otrzymywanie zaproszeń na spotkania trójmiejskiego Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” wymaga jedynie zgłoszenia danych kontaktowych do bazy adresowej:

Jan Daniluk, tel. (58) 668 49 06, +48 664 748 124, jan.daniluk@ipn.gov.pl

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

TRÓJMIASTO

Kontakt z Klubem

Izabela Brzezińska
tel. (58) 669 05 36, +48 795 460 801
izabela.brzezinska@ipn.gov.pl